Tải game đánh bài Liêng 3 Cây - Tải về Mới nhất

Tải game đánh bài Liêng 3 Cây ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch thi KTHP Học kỳ 2B Năm học 2021-2022

17-05-2022 10:22:59

Gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi kết thúc học phần - học kỳ IIB năm học 2021-2022.

Chi tiết các bạn xem tại: 

Sinh viên thường xuyên cập nhật lịch thi tại địa chỉ này để tham gia thi đầy đủ, đúng giờ.

                                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO