Tải game đánh bài Liêng 3 Cây - Tải về Mới nhất

Tải game đánh bài Liêng 3 Cây ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Thời khóa biểu học kỳ 2A - năm học 2021-2022

10-12-2021 10:35:08

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ IIA năm học 2021 - 2022.

Thời điểm áp dụng: 13/12/2021

Chi tiết các bạn xem tại: 

                                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO